Garantiansökan
English | Swedish
 
Uppdragsgivare
 
Sökandens (kundens) namn*
 
Sökandens adress*
 
Konto för kostnader*
 
Kontaktperson*
 
Telefon*
 
Email*
 
Organisationsnummer*
 
  Vi har inget konto hos Nordea, Sverige. Vänligen skicka faktura till
 Ovanstående adress
 annan adress
 
 

  Konto för kostnader tillhörade nedanstående dotterbolag
 
  Garantin ska utfärdas för annans räkning
Namn*
Adress*
 
Du kan ser fler detaljer om ett fält genom att hålla pekaren över det
Fält markerade med* är obligatoriska
 
 
 
 
Garantityp*
 
 
Entreprenadgaranti - entreprenadtid / garantitid 10% / 5%   
 
Entreprenadgaranti - entreprenadtid / garantitid 10% / 10%   
 
Entreprenadgaranti - endast garantitid 5%   
 
Upphörandedag*
Datum för upphörande
Inget datum för upphörande   
 
 
Nedskrivningsdag*    
Giltighetstid under garantitiden*    år
 
Alkoholskatt   
Tobaksskatt   
Energiskatt   
 
 
Upplagshavares flyttningssäkerhet  
 
Registrerad varumottagares säkerhet  
 
Registrerad avsändares säkerhet  
 
Distansförsäljares säkerhet  

Valuta och garantibelopp *                             
Upphörandedag*
  Datum       
    
 Tillsvidare
 

Form för garantin*
Accessorisk garanti (borgen)
Demandgaranti
Standbyremburs
 
Garantins språk *
 

Tillämpligt regelverk*
Uniform Rules for Demand Guarantees URDG 758, ICC Publication No. 758
International Standby Practices ISP98, ICC Publication No. 590
Inget
Annat (villkorat av Nordeas godkännande)
 
Lag och jurisdiktion
Tillämplig lag och jurisdiktion om inte svensk (villkorat av Nordeas godkännande)    
Konto för förskottsbetalning
Konto för restbetalning
 
Om konto i Nordea
Sökandens konto IBAN*
 
Konto i annan bank
Bankens namn*  
Kontonummer IBAN*
Swiftkod *

 
Sökandens referensnummer
 
Underliggande avtal
 
Kontraktsdatum
 
Kontraktsnummer
 
Kontraktsbelopp
       
 
Beskrivning av underliggande avtal*
Descriptinon of underlying contract (in the language of the guarantee)/Contract*

Kort beskrivning eller referensummer för anbudsinbjudan*
Beskrivning av varor eller tjänster*
 
Sista dag för anbuds inlämnande*
 
Datum för anbudsinbjudan
Anbudsnummer
Anbudsdatum
 

Garantitext*
Nordeas standard
Enligt tidigare garantinummer
Enligt bifogad garantitext
 
Bilagor
Förlaga till garantitext
Kopia av kontrakt / annat dokument
Kopia av kontrakt / annat dokument


 
Förmånstagarens namn*
 
Förmånstagarens adress*
Beneficiary Organisation Number*

Garantin ska skickas med*
 
 Brev
 Swift
 
 Skicka till oss
 Skicka till förmånstagaren
Kontaktperson*
Telefon*

 Skicka till annan
Namn*
Kontaktperson*
 
Adress*
Telefon*

Garantin ska utfärdas av en utländsk bank mot Nordeas motgaranti
Bankens namn* 
Swiftkod 
Garanti ska avisersas genom en utländsk bank (utan åtagande för den banken)
Bankens namn* 
Swiftkod 

Bekräftelseinstruktioner*
 
Disponibel hos*

Övriga uppgifter

 Jag godkänner. Jag har läst de allmänna villkoren  Klicka här för mer information.
 
Kom ihåg att skriva ut bilagorna och skicka dem till Nordea tillsammans med ansökan

 
 
Vänligen skriv ut och skriv under PDF-dokumentet innan du skickar det till din kontaktperson i Nordea