Garantibegæring
English | Danish
 
Ordregiver
Garantikreditor
 
Ordregiver*
 
Ordregiver adresse*
 
Omkostninger trækkes på konto*
 
Garantikreditors navn (Beneficiant)*
 
Garantikreditors adresse*
 

Hvis banken helt eller delvist udbetaler i henhold til garantien, ønskes beløbet trukket på min/vor følgende konto, under forudsætning af dækning :
 
 Ovennævnte konto   eller
 Kontonummer
 
Kontaktperson*
 
Telefon*
 
Email*
 
Ordregivers reference nummer
Flere detaljer vises ved at køre musen hen over feltet
Felter markeret med* er obligatoriske
 
 
 
 
Garantitype*
Konto til forudbetaling
Konto til tilbageholdelse
 
Konto I Nordea
Account IBAN*
 
 
Konto ikke I Nordea
 
Bank navn*  
Account Number IBAN*
Swift adresse*
 

Møntsort og Garantibeløb *                                
Udløbsdato*
  Dato       
    
 Uden udløb
 

Garantitype*
Garanti med retsklausul (kaution)
Anfordringsgaranti
Standby Remburs

Garantien er underlagt følgende regler*
Uniform Rules for Demand Guarantees URDG 758,ICC Publication No. 758
International Standby Practices ISP98, ICC Publication No. 590
Ingen regler
Andet (underlagt Nordea's godkendelse)

Garantien skal udstedes pr.*
 
 Brev
 Swift
 
 Original garanti sendes til os
 Original garanti sendes til Garantikreditor (beneficiant) og kopi til os
Kontaktperson
Kontakt telefonnummer

 Andet
Navn*
 
adresse*
 Garantien bedes adviseret gennem udenlandsk bank (uden forpligtelse for den udenlandske bank)
Bank navn*
Swift adresse 
 Garantien bedes udstedt af udenlandsk bank mod Nordea's modgaranti
Bank navn*
Swift adresse 

Bekræftelsesinstruktioner*
 
Gyldig hos*

Garantiens sprog *
 
 
underliggende forpligtelse
 
Kontrakt dato
 
Kontrakt nummer
 
Kontraktens møntsort og beløb
       
 
Beskrivelse af underliggende forpligtelse*
Description of underlying contract (in the language of the guarantee)/Contract*

Kort beskrivelse eller refence nr. For udbud*
Varebeskrivelse*
 
Dato for udbud
Tilbud nummer
Tilbud dato
 

Garantiens tekst*
Nordea´s standard tekst
Som tidigere garanti
I henhold til vedhæftede tekst
 
Bilag vedhæftet
Garanti tekst
Kopi af tilbud/andet
Kopi af kontrakt/andet


 
Yderligere bemærkninger

 
Husk at sende bilag påført underskrift(er) til Nordea sammen med garantibegæringen

 
 
Du bedes venligst udskrive og underskrive PDF dokumentet, før du sender det til din kontaktperson i Nordea